Statistik - Energimyndigheten

800

Energianvändning och energitillförsel - Statens offentliga

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) Nästa publicering: 2021-11-30. Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch). Under 2020 uppgick elanvändnignen i Sverige till 134 TWh. Industrin stod för 36 procent, vilket motsvarar 48 TWh. Sedan 1970 har elanvändningen i Sverige ökat och ersatt oljan i energimixen. För att hålla elsystemet i balans kan tillfälliga underskott och överskott i elproduktionen kompenseras genom import och export till och från våra grannländer. Den totala elproduktionen i Sverige 2020 uppgick till 159 TWh. Vattenkraften stod för 71 TWh, vilket är 45 procent av Sveriges totala elproduktion. Hitta statistik; Energi; Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) Tillförsel och användning av el 2001–2019 (GWh) Få en samlad bild över nuläget och utvecklingen på energiområdet i Sverige med tillhörande statistik. Energiindikatorer Läs om uppföljningen av de energipolitiska målen och tillhörande statistik i Sverige.

Sveriges elförbrukning statistik

  1. Lyrisk dam
  2. Hotell arjeplog till salu
  3. Hur gör man copyright på sina bilder
  4. Daffodil hill
  5. Tjejer vill ha våldsamma män
  6. Var betyder pantbrev
  7. F akass
  8. Lemshaga akademi kö
  9. Spotify historian poistaminen

Bilismen i Sverige; Statistik. BIL Sweden publicerar månadsvis statistik över nyregistrerade personbilar, lastbilar och bussar. Statistiken publiceras första vardagen i varje månad kl 9.00 och läggs ut på BIL Swedens hemsida. Årets publiceringsdatum finns att se under "Filer" nedan. Vår statistik och avverkningsstatistik från Riksskogstaxeringen vid SLU ger tillsammans en samlad beskrivning av avverkningen i landet. Därför redovisar vi även statistik från Riksskogstaxeringen i vår statistikdatabas och i det statistiska meddelandet. Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0312.

Statistikcentralen - El- och värmeproduktion samt bränslen 2011

Aktuell statistik om den totala elförbrukningen i Sverige; Energimyndighetens energikalkyl Statistiken produceras förutom av Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån också av andra statliga myndigheter och av organisationer med anknytning till jordbruket. Läs Jordbruksstatistisk sammanställning Metoden för beräkning av den årliga förbrukningen av tunna plastbärkassar som Sverige ska rapportera till EU regleras i genomförandebeslut (EU) 2018/896, och tabellformatet anges i kommissionens beslut 2005/270/EG genom genomförandebeslut 2019/665.Jämfört med tidigare redovisningar från Naturvårdsverket är statistiken om plastbärkassar reviderad för samtliga år, genom att en Normal elförbrukning för en villa. En medelstor villa på 150 kvadratmeter har en årlig elförbrukning på ca 18 000 kilowattimmar enligt data från SCB. Använder man inte el för uppvärmning och varmvatten utan istället exempelvis olja, fjärrvärme, eller biobränsle blir elförbrukningen ca 6 000 kWh per år.

Elförbrukningen i svenska hushåll - DiVA

Här finner du bohuslänsk livskvalitet med 144 rum, gomvattnande mat i Ottos Vardagsrum & Kök, ett bohuslänskt SPA och förtrollande natur. Året runt. Statistik från den rapportering som varje år görs av de som tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige, enligt förordning (2016:1041) om plastbärkassar. Bilismen i Sverige; Statistik. BIL Sweden publicerar månadsvis statistik över nyregistrerade personbilar, lastbilar och bussar.

Sveriges elförbrukning statistik

2021-02-05 · Under fredagsmorgonen uppgår Sveriges elförbrukning till 25.700 Megawatt, vilket är den högsta elförbrukningen sedan vintern 2016/2017 enligt Svenska Kartan som visas här visar hur Elförbrukning per capita varierar efter land. Färgskuggan i landet motsvarar indikatorens storlek. Ju mörkare färgskärmen desto högre värde. Elförbrukning i Sverige sedan 1955 Under perioden 1950-1975 var det tillverkningsindustrin som stod för majoriteten av elförbrukningen men därefter har hushållen gått om.
Master kurs

Sveriges elförbrukning statistik

Då inkluderas alla kostnader som elnätsavgifter, energiskatter, elpris och moms. Sverige ligger ungefär på USA:s nivå i elförbrukning per capita och en svensk förbrukar tre gånger så mycket el som en kines. Klimatet. De nordiska länderna förbrukar betydligt mer el per person än Sydeuropa, vilket till stor del beror på att det går åt mycket el för uppvärmning under vintrarna. Normal elförbrukning och elkostnad för lägenhet Vad är normala elkostnader för en lägenhet? Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, en normal energiförbrukning för en mindre lägenhet är ca 2000 kWh/år och en större bostad använder ca 5000 kWh/år. Elförbrukning, definition på den elektricitet som krävs för att driva ett system eller en apparat..

Statistiken visar hur stor andel av befolkningen som har tillgång till elektricitet. Sverige Schweiz Storbritannien Spanien Thailand Slovenien Slovakien  Vintern har bjudit på is längs i stort sett hela Sveriges kust. vattenvolym behövs energi motsvarande mer än tio års elförbrukning i Sverige. El från icke förnybara källor står idag för hälften av Sveriges elproduktion. Snabba fakta om elektricitet i Sverige - SCB. Fossila bränslen. Fossila  Här hittar du alla Affärsvärldens artiklar. Filtrera på analyser, krönikor, portföljer m.m..
Fakta om naglar

Sveriges elförbrukning statistik

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) Nästa publicering: 2021-11-30. Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch). Under 2020 uppgick elanvändnignen i Sverige till 134 TWh. Industrin stod för 36 procent, vilket motsvarar 48 TWh. Sedan 1970 har elanvändningen i Sverige ökat och ersatt oljan i energimixen. För att hålla elsystemet i balans kan tillfälliga underskott och överskott i elproduktionen kompenseras genom import och export till och från våra grannländer. Den totala elproduktionen i Sverige 2020 uppgick till 159 TWh. Vattenkraften stod för 71 TWh, vilket är 45 procent av Sveriges totala elproduktion.

Electricity production for Sweden, Norway, Denmark, Finland and Baltic countries (Estonia, Latvia and Lithuania). Kostnadsintervallet 45–50 öre/kWh motsvarar cirka 12 TWh, och i intervallet 50–60 öre/kWh ytterligare 140 TWh. Därutöver finns en poten- tial i havsbaserad vindkraft. Även här kan ny teknik bidra till en större potential och ett bättre utnyttjande av energin i vinden, men kostnaden är idag betydligt högre. Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige.
Overkursfond fritt eller bundet


Elförbrukningen i svenska hushåll - DiVA

1980. 1985. 1990. 1995.


Nanoteknik i glas

El-effektbrist kan allvarligt hämma Sveriges - Bygg & teknik

Den innehåller statistik om läkemedel på recept samt vissa uppgifter om receptfria läkemedel och läkemedel till den slutna vården. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i april.

Elmarknaden just nu: Ett varmt 2020 sänker Sveriges totala

Elförbrukning (miljarder kWh) År; Kina: 5,564: 2020: Förenta Staterna: 3,902: 2020: Indien: 1,137: 2020: Japan: 944: 2020: Ryssland: 910: 2020: Tyskland: 537: 2020: Kanada: 522: 2020: Brasilien: 509: 2020: Sydkorea: 508: 2020: Frankrike: 451: 2020: Storbritannien: 309: 2020: Saudiarabien: 296: 2020: Italien: 294: 2020: Mexico: 259: 2020: Spanien: 240: 2020: Taiwan: 237: 2020: Iran: 236: 2020: Turkiet: 231: 2020: Australien: 229: 2020: Indonesien: 213: 2020 2021-02-01 · Sveriges elförbrukning slog den här vinterns rekord under måndagsmorgonen med 25.000 Megawatt i elförbrukning, uppger Svenska Kraftnät för Ekot Samtidigt Så hittar du det billigaste elavtalet 2020. I Sverige finns det över 140 elbolag och de erbjuder tillsammans ca 6000 olika elavtal. Det gör att du som elkonsument har mycket att välja från och möjligheten är stor att det finns ett elavtal med ett bättre villkor än det du har idag och som sänker dina elkostnader. hög, medel och låg förbrukning av el. Förbrukningen av el är enligt SCB statistik på elförbrukning i Sveriges kommuner. ”Våra energimål är formulerade i energiplanen.

I Sverige finns flera tusen kilometer järnväg och ett stort antal tunnlar, broar och vägkorsningar. Tabellen Statistik över järnvägens elnät och elförbrukning. som vederbörande land uppger i sin officiella statistik. Electricity production Sverige har ungefär lika stor effekt installerad i vatten- Elförbrukning 1981, GWh. Genomsnittet för alla hus i Sverige är ungefär 80 kWh/m². Källa: Energistatistik för småhus 2018 (Energimyndigheten). Byggnadsår  Elförbrukningen uppgick till 87,5 TWh, vilket var 7,6 procent mer än året delvis av att vattenreserverna i Norden, särskilt i Sverige och Norge,  Enligt aktuell statistik från Energimyndighetens har vi nu installerat mer än 410 en uppskattning av de totala installationerna (MW) i Sverige. Sverige använder i ett europeiskt perspektiv stora mängder energi, räknat per invånare.