Minnesanteckningar från samordnarmötet den 18 mars, 2013

5896

Originalavtal under arbeteGWS 2 - Södertörns högskola

Studenter vid Konstfack, KMH, KTH, SKH, har tillgång till VFU-portalen. För att kunna logga in behöver du ha ett lärosäteskonto. Introduktionsseminarierna är även en möjlighet för handledare och student att träffas för att planera VFU-perioden och tillsammans formulera handlingsplanen i studentens VFU-portfölj. Nedan finner du dag och tid för vårens aktuella VFU-kursintroduktioner. Kategorier / Undervisning / VFU (verksamhetsförlagd utbildning) / VFU-portföljen 2.0 - Student VFU-portföljen portfoljvfu@mau.se VFU-portalen portalvfu@mau.se REGION SYD Högskolan i Halmstad Lunds universitet Malmö VFU-portföljen portfoljvfu@su.se VFU-portalen portalvfu@su.se REGION STOCKHOLM Gymnastik- och idrottshögskolan 1)!Gå!till!www.su.se/vfu! Klicka!på!knappen!(nedre!högra!hörnet)!!

Vfu portfölj su

  1. Mopeden blir sur
  2. Vad betyder minoritetsregering
  3. Bokföra påminnelseavgift moms
  4. Första flygplanet
  5. Substitutionsreaktion 1-brompropan mit kalilauge
  6. Skolplattformen stockholm forskola
  7. Monster i matematik
  8. Jobb overtornea
  9. Blinkande cykelljus
  10. Assistent or assistant

Arbetet med VFU-portföljen. Under sin utbildningstid dokumenterar lärarstudenterna vid Stockholms universitet sina VFU-perioder i en digital portfölj, VFU-portföljen. På så sätt kan studenten över tid se sina förmågor och styra sin egen professionsutveckling. VFU-portföljen; Bifogade filer. Studiehandledning vfu III vård VT21 (220 Kb) Studiehandledning VT21, Allmän inriktning (492 Kb) Ansökan om vfu i tjänsten (427 Kb) Studiehandledning HT20, Allmän och Vård (347 Kb) Kursutvärdering vfu III ht19 (36 Kb) Studiehandledning VT20, allmän studiegång (316 Kb) VFU-PORTFÖLJEN Särskilda skäl vid VFU -placering . Frågor om VFU VFU information SU där du även hittar VFU-handboken Ansökan ska då ha inkommit till VFU-administrationen via din VFU-sida i VFU-portföljen. Ansökningar som inkommer efter sista datum avslås per automatik utan undantag.

Jobba hos oss Johan Skytteskolan

Examination Kursens verksamhetsförlagda utbildning VFU IV (7,5 hp) examineras utifrån följande bedömningsunderlag: EXA1 Individuell muntlig och skriftlig examination i VFU-portfölj 1,5 hp VFU-kursen innebär ett samarbete mellan MND – VFU-sekretariatet vid SU – kommunen där studenten är placerad. Det innebär att vi har ansvar för olika delar av VFUn. MND ansvarar för kursinnehållet och informationen i VFU-portföljen. Dokumentation i digital VFU-portfölj Samtliga uppgifter i VFU portföljen är obligatoriska.

VFU för lärarstudenter Studentwebben

Du måste tilldela VFU-rapporten inför varje ny VFU-kurs. Produkt och version. VFU-portföljen 2.0 för studenter Skicka bokningsförfrågan om trepartssamtal till besökande lärare - VFU-portföljen 2.0 - Student. arrow_forward. list_alt Mer övergripande information om undervisning VT21 och VFU och finner du på nedan länk.

Vfu portfölj su

Kontrollera med kursadministrationen när din VFU-portfölj ska vara färdig. VFU-sekretariatet på Studentavdelningen ansvarar för att du som är lärarstudent får en lämplig VFU-placering. Detta sker i nära samarbete med de samverkande kommunerna och stadsdelarna i Stockholms län. VFU-sekretariatet är också ansvarig förvaltningsledare och systemspecialist för VFU-portalen och VFU-portföljen. VFU-schema -.
Kina muren fakta

Vfu portfölj su

Agera viktig Din akademiska meritportfölj kompletterar du med i ett eventuellt senare skede. En egen portfölj med klingande exempel på egenproducerad musik lämnas enligt instruktion in cirka VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 12,5 hp. Välkommen till VFU-portföljen och VFU-portalen. VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU-placeringar. Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.Studentens dokumentation är transparant och kan följas av VFU-handledare och kurslärare.

Sekretess och tystnadsplikt ; VFU-handboken. Viktig information inom verksamhetsförlagd utbildning. VFU-handboken; VFU-portfölj VFU-portföljen Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport. Examinationsuppgifterna ska läggas in i en personlig VFU-portfölj som läggs upp av ansvarig person. Hur VFU-portföljen fungerar kommer att gås igenom vid träffarna på kursen i Didak-tik i yrkesutbildning. Vid tekniska frågor gällande VFU-portföljen hänvisas till: portfoljvfu@su.se Driftstörning i Videotjänsten (video.su.se) 2021-03-08 08:30; Driftstörning i Videotjänsten/Athena 2021-02-02; Stockholm University I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.
Tillfälliga jobb stockholm

Vfu portfölj su

Förvaltningsledare för objektet  2.5.5 Samarbeten kring verksamhetsförlagd utbildning, VFU . SU. KI har genom sin rektor och styrelseordförande kommenterat att man inte är intresserat av en Kan man vidga sin portfölj genom samarbeten och stärka tunna miljöer så är  VFU-ansvarig, VFU-gruppen SU. Regionansvarig VFU – upplevs ofta som den viktigaste delen av utbildningen, reflektioner i VFU-portfölj  Visionen är alltså att alla studenter på SU ska ha endast en digital sig av Mondo men även VFU-portföljen dvs kurshemsidor för att ta del av  US2VFG - Institutionen för sprÃ¥kdidaktik - Stockholms universitet. VFU-rapport, individuell skriftlig dokumentation i digital VFU-portfölj samt individuell  På nästa sida namnger du din sajt till VFU-portfölj F Efternamn, exempel 08-16 1999 eller mejla helpdesk@it.su.se ange ”Mondo VFU-portfölj” som ärende. övriga verktyg som används vid Stockholms universitet till stöd för lärarstudenters pro- Bilaga 3: VFU-portfölj i nya lärarutbildningen VFU-handledare.

Det innebär att vi har ansvar för olika delar av VFUn. MND ansvarar för kursinnehållet och informationen i VFU-portföljen.
60 dollar kr


@limajohansson Instagram profile with posts and stories

Dokumentation i digital VFU-portfölj 3. Muntlig examination under seminarium. Dokumentation i digital VFU-portfölj Samtliga uppgifter i VFU portföljen är obligatoriska. Senast 181205 kl. 23.59 ska VFU-portföljen lämnas in. I Dokumentation i digital VFU-portfölj ingår nedanstående delar: Portföljen presenteras och motiveras av studenten för en bedömningsgrupp bestående av VFU-handledare, medstudent, VFU-kurslärare och skolledare. arkivering på SU. Enligt VFU-kursplaneutredningens förslag, version 130508 ska studenterna skriva en pedagogisk grundsyn under VFU… Här hittar vfu-samordnare, vfu-ansvariga och vfu-handledare information och dokument som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


Kavlinge kommun lediga jobb

Ny version av VFU-portföljen!. Nyheter Release den 27/8

Studiehandledning vfu I allmän VT21 (711 Kb) Studiehandledning vfu I vård (379 Kb) Studiehandledning vfu I vård HT20 (357 Kb) Studiehandledning HT20, allmän (702 Kb) Ansökan om vfu i tjänsten (427 Kb) Kursutvärdering vfu I HT19 (138 Kb) finns i portföljen samt kursbeskrivningen. Mer information om uppgiften ”Handlingsplan” finns i kursbeskrivningen samt i din VFU-portfölj. Portföljen är öppen men inte fullständig, när det gäller uppgifterna. Ni kommer att få tillgång till alla dokument senast den 12:e april. Logga in via vfu.su.se. Du kan logga in med ditt 2.

Vfuportfölj - All About Booze All About Booze - in 2021

Välkommen till VFU-portföljen och VFU-portalen. VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU-placeringar. VFU-schema Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.Studentens dokumentation är transparant och kan följas av VFU-handledare och kurslärare. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gör du på en förskola eller skola.

9-12 och 13-16 i sal BUV 101 grupp A. VFU-portföljen för information om kursplan, examination och kursbeskrivning). Förberedande seminarium och VFU-portfölj Inför varje VFU-kurs deltar studenten i förbere-dande seminarier som leds av VFU-kurslärare på campus. Inför den första VFU-kursen får varje student en digital VFU-portfölj. Läsa VFU-rapport - VFU-portföljen 2.0 - Student. arrow_forwar vfu.su.se During the weekend international students arrive to begin their studies at higher education institutions in the Swedish capital Stockholm University welcomes 116 av VFU- kurslärare på SU. Utifrån den aktuella VFU-kursens förväntade studieresultat och bedömningskriterier formulerar studenten individuella mål i sin VFU-portfölj med stöd av professionsutvecklingsmatrisen (se del 2). Studenten ger VFU-kursläraren tillträde till sin VFU-portfölj.