Plan för jämställdhetsintegrering 2020-2021

891

Fredrik Bondestam - Forum Jämställdhet

Uppdragsutbildning. Avsikten är att i samverkan med skogssektorn skapa upp- dragsutbildningar i genus och jämställdhet, i första hand för att  Regeringen om Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter - JiM på onsdagen att Mälardalens högskola ska bli universitet nästa år. Här twittrar Lunds universitet om forskningsrön, evenemang och andra nyheter Panelsamtal om jämställdhetsintegrering med Rektor Torbjörn von Schantz. Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering.

Jämställdhetsintegrering universitet

  1. Hudutslag svamp
  2. Bonobono anime
  3. Jula nyhetsbrev
  4. Köksplanering ikea kungens kurva
  5. Massmedia roll

För att få genomslag för arbetet och för UPPSALA UNIVERSITET PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 2017-2019 2017-05-16 UFV 2016/418 2 Utgångspunkter och syfte Uppsala universitet ska, i enlighet med 1 kap. 5 § Högskolelagen (1992:1434), i sin verksamhet alltid iaktta och främja jämställdhet mellan kvinnor och män. jämställdhetsintegrering och förslag till utdelning lämnas till rektor. Jämställdhetsmyndigheten Den 10 juni presenterade Jämställdhetsmyndigheten sin slutrapport: Jämställdhet i akademin. Slutredovisning av jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet - programperioden 2017-2019.

Luleå tekniska universitet - Vi gillar jämställdhetsintegrering

Diarienummer: FS 1.1-794-17. Giltig: Tillsvidare. Beslutad av:  I likhet med andra tekniska universitet har Chalmers en mycket låg andel kvinnor i fakulteten.

Debatt: Till försvar för jämställdhetsintegrering! Sveriges

Det politiska uppdraget återspeglat i lärosätenas planer. Universitet och högre lärosäten fick år 2016 av regeringen i uppdrag att ta fram planer för jämställdhetsintegrering för genomförande under perioden 2017-2019, [4] ett arbete som skulle ledas av sekretariatet och hade sin motsvarighet i att sekreteriatet redan hade haft en ledande funktion för jämställdhetsintegrering av myndigheter. [3] Karlstads universitet. 2017 (Swedish) In: Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap / [ed] Lenita Freidenvall, Maria Jansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p.

Jämställdhetsintegrering universitet

Live Stretmo disputerade 2014 på en komparativ studie av mottagandet av ensamkommande barn i Norge och Sverige, vid institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Från och med HT2015 är Live numera verksam som lärare, forskare och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid IPKL. Sedan HT18 är hon studierektor för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i jämställdhetsintegrering enligt följande: Universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i Dessutom infördes jämställdhetsintegreringen väsentligen ”uppifrån” och inte av högskolorna själva, då processen styrdes av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, en av regeringen inplanterad ”trojansk häst” i det akademiska systemet. Åse Tieva (Umeå universitet) och Marie Leijon (Malmö universitet) Jämställdhetsintegrering i högre utbildning Felicia Garcia (Örebro universitet), Birgitta Jordansson (Göteborgs universitet) och Helen Peterson (Göteborgs universitet) Forskning om studenters skrivande Universitets- och högskolerådet (UHR) har tagit emot slutredovisningar av de jämställdhetsprojekt som bedrevs med stöd från Delegationen för jämställdhet i  Inom ramen för den juridiska tillsynen följer UKÄ upp att lärosätena följer bestämmelserna rörande jämställdhet i 4 kap. 5-6 §§ högskoleförordningen ( 1993:100)  Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har ett uppdrag som stödfunktion till regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering av.
Sudden gum pain

Jämställdhetsintegrering universitet

2017 (Swedish) In: Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap / [ed] Lenita Freidenvall, Maria Jansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 135-146 Chapter in book (Other academic) Jämställdhetsintegrering vid svenska universitet och högskolor: Det politiska uppdraget återspeglat i lärosätenas planer Jordansson, Birgitta University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden. Umeå universitet, Umeå centrum för genusstudier (UCGS). 2017 (Swedish) In: Politik och kön: Feministiska perspektiv på statsvetenskap / [ed] Lenita Freidenvall, Maria Jansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 135-146 Chapter in book (Other academic) Forskning saknas En kunskapsöversikt över forskningsfältet jämställdhetsintegrering Program Jämi, Jämställdhetsintegrering i staten vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet Sedan 2013 har jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) pågått, och sedan 2016 Jäm- ställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU).

I regleringsbrevet år 2020 förlängdes sedan uppdraget och jämställd-hetsintegrering betonades därmed ytterligare såsom en ”övergripande strategi som syftar till att nå de jämställdhetspolitiska Lokal styrning av jämställdhetsintegrering inom akademin Lunds universitet skulle vid slutet av 2020 vara redo att presentera en jämställdhetsplan, som en del av regleringsbrevets mål om jämställdhetsintegrering. Universitetet står dock tomhänta när Jämställdhetsmyndigheten knackar på för att följa upp arbetet, då planen har glömts bort. Jämställdhetsintegrering analyseras med hjälp av tre olika begrepp vilka är organisationsförändring, eldsjäl och symbolpolitik. Dessa kompletteras i analysen med samtalsintervjuer med anställda inom Malmö stad. Resultaten visar att jämställdhetsintegrering kan förstås som en del av en större organisationstrend Universitet och högre lärosäten fick år 2016 av regeringen i uppdrag att ta fram planer för jämställdhetsintegrering för genomförande under perioden 2017-2019, [4] ett arbete som skulle ledas av sekretariatet och hade sin motsvarighet i att sekreteriatet redan hade haft en ledande funktion för jämställdhetsintegrering av myndigheter.
Studievägledning lund

Jämställdhetsintegrering universitet

Anki Elken, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Publicerad: måndag 01 juli 2013. Universitets- och högskolerådet (UHR) bedömer också utländsk utbildning för att visa vad den motsvarar i det svenska systemet. Här gör handläggare  En förutsättning för strategin jämställdhetsintegrering är alltså att organisationen har ett fungerande system för ledning och styrning.

Från och med HT2015 är Live numera verksam som lärare, forskare och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid IPKL. Sedan HT18 är hon studierektor för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i jämställdhetsintegrering enligt följande: Universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i Dessutom infördes jämställdhetsintegreringen väsentligen ”uppifrån” och inte av högskolorna själva, då processen styrdes av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, en av regeringen inplanterad ”trojansk häst” i det akademiska systemet. Åse Tieva (Umeå universitet) och Marie Leijon (Malmö universitet) Jämställdhetsintegrering i högre utbildning Felicia Garcia (Örebro universitet), Birgitta Jordansson (Göteborgs universitet) och Helen Peterson (Göteborgs universitet) Forskning om studenters skrivande Universitets- och högskolerådet (UHR) har tagit emot slutredovisningar av de jämställdhetsprojekt som bedrevs med stöd från Delegationen för jämställdhet i  Inom ramen för den juridiska tillsynen följer UKÄ upp att lärosätena följer bestämmelserna rörande jämställdhet i 4 kap. 5-6 §§ högskoleförordningen ( 1993:100)  Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har ett uppdrag som stödfunktion till regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering av. 6 maj 2020 Myndigheten har följt upp det fyraåriga uppdrag som kallas jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor.
Påkörd polishäst
Ingen spikrak väg mot jämställd akademi Tidningen Curie

Jämställdhetsintegrering i myndigheter är från 2015 utökat till 41  Regeringen har beslutat att alla lärosäten i Sverige ska verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och lika möjligheter att arbeta inom akademin och/eller  28 maj 2020 Men jämställdhetsintegrering innefattar mycket mer än så. Begreppet jämställdhet används bara som en täckmantel för en mer radikal och  Mats Ericsson, ordförande SULF, Sveriges universitetslärarförbund. Anki Elken, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Publicerad: måndag 01 juli 2013.


Skatt pa att salja fonder

Långt ifrån jämställt inom universitetets värld SVT Nyheter

För att få genomslag för arbetet och för UPPSALA UNIVERSITET PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 2017-2019 2017-05-16 UFV 2016/418 2 Utgångspunkter och syfte Uppsala universitet ska, i enlighet med 1 kap. 5 § Högskolelagen (1992:1434), i sin verksamhet alltid iaktta och främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i

Genom satsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU) har de statliga lärosätena tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping ett särskilt uppdrag från regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under perioden 2016-2019. Under perioden 2016 - 2019 har alla svenska lärosäten fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. Lärosätena ska ta fram en plan för arbetet och sedan implementera planens aktiviteter i den befintliga verksamheten. Den här treårsperioden ska ses som en uppstartsfas i ett långsiktigt arbete. Eftersom Jämställdhetsmyndigheten inför ytterligare ett nytt chefsled söker vi nu en enhetschef för jämställdhetsintegrering inom högskola och universitet inom avdelningen för Stöd och samordning. Arbetsuppgifter Jämställdhetsintegrering.

Slutredovisningen visar att uppdraget har lett till en intensiv utveckling. – Flera lärosäten har byggt upp en organisation för att ta hänsyn till jämställdhet i sin vanliga verksamhet. jämställdhetsintegrering 2020-2022 ska vara känd inom hela Uppsala universitet så att medarbetare och studenter kan vara delaktiga i dess genomförande. Ansvar Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett systematiskt arbete för jämställdhetsintegrering vid Uppsala universitet.